Poziome przewierty sterowane

Etap I – Wiercenie pilotażowe

Po wykonaniu komory nadawczej oraz prac montażowych. Do pierwszej żerdzi dokręcany jest tzw. „głowica pilotażowa", odpowiednie dobrana do warunków geologicznych w miejscu wykonywania przewiertu. Kolejne, skręcone ze sobą żerdzie wciskane w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem z bardzo dużą dokładnością.
 

Etap II – Rozwiercanie oraz wpychanie rur osłonowych

Na tym etapie następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiednio dobranej od warunków geologicznyc. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się ślimakom. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie.
 

Etap III – Wciskanie rur przewodowych i wypchniecie rur osłonowych

W trzecim etapie w miejsce osłonowych rur stalowych (o średnicy odpowiadającej rurom instalacyjnym) wpychane są docelowe rury przewodowe (kamionkowe, stalowe, polimerobetonowe, GRP, żelbetowe).
 

Obecnie oferta firmy ATMA w zakresie wykonywania poziomych przewiertów sterowanych pozwala na instalację rurociągów tą metodą na dystansie do 70 m i średnicami Ø200 – Ø1000