Horyzontalne Przewierty Sterowane HDD

Etap I – Wiercenie pilotażowe

Wiercenie pilotażowe odbywa się ściśle według założonej trajektorii przewiertu. Do kontroli trajektorii w czasie prowadzenia prac wiertniczy służą różnego typu nawigacje. Wiercenie pilotażowe w zależności od warunków geologicznych może się odbywać przy użyciu płetwy sterującej lub świdra trójgryzowego. Na każdym etapie wykonywania horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD powstały urobek transportowany jest z otworu przez płuczkę wiertniczą
 

Etap II – Poszerzanie otworu

Po wykonaniu przewiertu pilotażowego powstały otwór należy poszerzyć do zakładanej średnicy. Otwór poszerza się do średnicy 20 – 50% większej niż średnica rury w nim instalowanej. Średnice poszerzanie otworu dobiera się w zależności od warunków geologicznych.
 

Etap III – Wciąganie rurociągu do otworu

Ostatnim etapem jest wciągniecie rury do wcześniej przygotowanego otworu. Rurociąg wcześniej ułożony na rolkach jest połączony z żerdziami wiertniczymi za pomocą zestawu narzędzi rozwiertaka z krętlikiem. Przygotowany otwór wiertniczy jest w całości wypełniony płuczka co znacznie redukuje siły styczne oraz osiowe podczas instalacji rurociągu.
 

Wykonujemy przewierty sterowane dla potrzeb wszystkich branży rurami PE oraz stalowymi w zakresie średnic od Ø 20-1200 mm do 1500 mb w jednym odcinku.


• Elektrycznej
• Energetycznej
• Ciepłowniczej
• Gazowniczej
• Telekomunikacyjnej
• Wodociągowej
• Kanalizacyjnej
 

Na dzień dzisiejszy firma posiada własne biuro projektowe oraz dysponuje 7-mioma wiertnicami do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych w gamie od 4 do 200 ton


1. Vermeer D9x13
2. Vermeer D20x22
3. Vermeer D36x50
4. American Augers DD-6
5. Vermeer D100x120
6. Vermeer D100x140
7. American Augers DD-430
do hdd2
hdd